Tiendweg 12A, Lopik
06-54924139
info@hottub2go.nl

Huurvoorwaarden

 1. Huurder is verantwoordelijk voor juist gebruik van de Hottub, zie hiervoor Gebruiksinstructie Hottub. Bij onduidelijkheden bel: 06 – 54 92 41 39
 2. Huurder is verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van de Hottub, de aanhanger (zorg voor een veilige stalling) en de bijbehorende accessoires.
 3. Hottub2go houdt zich het recht voor om bij vermissing en of beschadiging van Hottub, aanhanger en/of accessoires de borgsom (gedeeltelijk) in te houden en/of in rekening te brengen.
 4. Bij beschadiging of vermissing van de Hottub, aanhanger of accessoires zal Hottub2go huurder aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
 5. Huurder is verplicht zich te legitimeren bij afhalen Hottub.
 6. Indien het gebruiksadres van de Hottub afwijkt van dat van de huurder, dient dit bekend te zijn bij de verhuurder
 7. Bij afhaling van de Hottub door derden dient dit vooraf gemeld te worden waarbij degene die de Hottub komt afhalen zich ook dient te legitimeren.
 8. Indien niet volledig voldaan is aan de betalingsverplichting wordt de Hottub niet geleverd.
 9. Bij volledig en onbeschadigd terugbezorgen van de Hottub, aanhanger en accessoires zal de borgsom binnen drie werkdagen worden teruggestort.
 10. I.v.m. uw eigen veiligheid en ter voorkoming van schade aan de kachel is het gebruik van brandbare vloeistoffen verboden.
 11. Het gebruik van chloor, in welke vorm dan ook, is verboden omdat dit het aluminium van de kachel aantast.
 12. Bij annulering binnen twee weken tot twee dagen voorafgaande aan de huurdatum wordt 25% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee dagen voorafgaande aan de huurdatum zal 50% van de huursom inrekening worden gebracht.
 13. De Hottub dient na gebruik schoon en volledig retour worden gebracht.
 14. De kachel dient na gebruik leeg (water en asresten) te zijn.
 15. Bij gebruik tijdens vorstperiode: Leeg de Hottub en kachel (water) na gebruik om schade aan de Hottub en kachel te voorkomen.
 16. Het gebruik van de Hottub is volledig voor eigen risico, bij gezondheidsproblemen raadpleeg vooraf een arts.